API NAME : Atosiban

Atosiban

Atosiban Acetate

Picture of Atosiban Acetate
CAT No: VS-A095000
CAS No: 914453-95-5
Mol.F.: C43H67N11O12S2 : C2H4O2
Mol.Wt.: 994.2 : 60.1
Status: Custom Synthesis

Atosiban Impurity B

Picture of Atosiban Impurity B
CAT No: VS-A095001
CAS No: 960411-86-3
Mol.F.: C43H69N11O12S2
Mol.Wt.: 996.2
Status: Custom Synthesis

Atosiban Impurity D

Picture of Atosiban Impurity D
CAT No: VS-A095002
CAS No: N/A
Mol.F.: C43H68N10O13S2
Mol.Wt.: 997.2
Status: Custom Synthesis

Atosiban Impurity F

Picture of Atosiban Impurity F
CAT No: VS-A095003
CAS No: N/A
Mol.F.: C43H68N10O13S2
Mol.Wt.: 997.2
Status: Custom Synthesis

Atosiban Impurity G

Picture of Atosiban Impurity G
CAT No: VS-A095004
CAS No: N/A
Mol.F.: C41H61N9O11S2
Mol.Wt.: 920.1
Status: Custom Synthesis

Atosiban Impurity 1

Picture of Atosiban Impurity 1
CAT No: VS-A095005
CAS No: 2381861-04-5
Mol.F.: C27H34N4O6
Mol.Wt.: 510.6
Status: Custom Synthesis

Atosiban Impurity 2

Picture of Atosiban Impurity 2
CAT No: VS-A095006
CAS No: 90779-69-4
Mol.F.: C43H67N11O12S2
Mol.Wt.: 994.2
Status: Custom Synthesis

Contact

040-23076623, 040-4852 9278

E-Mail

info@venkatasailifesciences.com