Aztreonam

Aztreonam

Picture of Aztreonam
CAT No: VS-A112000
CAS No: 78110-38-0
Mol.F.: C13H17N5O8S2
Mol.Wt.: 435.4

Aztreonam USP RC A

Picture of Aztreonam USP RC A
CAT No: VS-A112001
CAS No: 87500-74-1
Mol.F.: C13H19N5O9S2
Mol.Wt.: 453.4

Aztreonam USP RC B

Picture of Aztreonam USP RC B
CAT No: VS-A112002
CAS No: 102586-36-7
Mol.F.: C13H19N5O6S
Mol.Wt.: 373.38

Aztreonam USP RC D

Picture of Aztreonam USP RC D
CAT No: VS-A112003
CAS No: 102579-59-9
Mol.F.: C13H17N5O5S
Mol.Wt.: 355.4

Aztreonam USP RC E

Picture of Aztreonam USP RC E
CAT No: VS-A112004
CAS No: 99341-02-3
Mol.F.: C13H17N5O8S2
Mol.Wt.: 435.4

Aztreonam USP RC F

Picture of Aztreonam USP RC F
CAT No: VS-A112005
CAS No: 102579-57-7
Mol.F.: C15H21N5O8S2
Mol.Wt.: 463.5

Aztreonam Desulfo t-Butyl Ester

Picture of Aztreonam Desulfo t-Butyl Ester
CAT No: VS-A112006
CAS No: N/A
Mol.F.: C17H25N5O5S
Mol.Wt.: 411.5

Aztreonam Amide

Picture of Aztreonam Amide
CAT No: VS-A112007
CAS No: 1219444-93-5
Mol.F.: C13H20N6O8S2
Mol.Wt.: 452.5

Aztreonam Isoproppyl Ester

Picture of Aztreonam Isoproppyl Ester
CAT No: VS-A112008
CAS No: N/A
Mol.F.: C16H23N5O8S2
Mol.Wt.: 477.5

Aztreonam Methyl Ester 

Picture of Aztreonam Methyl Ester 
CAT No: VS-A112009
CAS No: 1255912-98-1
Mol.F.: C14H19N5O8S2
Mol.Wt.: 449.5

Aztreonam t-Butyl Ester 

Picture of Aztreonam t-Butyl Ester 
CAT No: VS-A112010
CAS No: 330944-50-8
Mol.F.: C17H25N5O8S2
Mol.Wt.: 491.5 

Aztreonam Ethyl Ester

Picture of Aztreonam Ethyl Ester
CAT No: VS-A112011
CAS No: N/A
Mol.F.: C15H21N5O8S2
Mol.Wt.: 463.5

Aztreonam Open-ring desulfatesaztreonam

Picture of Aztreonam Open-ring desulfatesaztreonam
CAT No: VS-A112012
CAS No: N/A
Mol.F.: C13H19N5O6S
Mol.Wt.: 373.4

Aztreonam desulfatesaztreonam

Picture of Aztreonam desulfatesaztreonam
CAT No: VS-A112013
CAS No: N/A
Mol.F.: C13H17N5O5S
Mol.Wt.: 355.4

Aztreonam Desulfated Dimer

Picture of Aztreonam Desulfated Dimer
CAT No: VS-A112014
CAS No: N/A
Mol.F.: C26H34N10O13S3
Mol.Wt.: 790.8

Aztreonam Open-ring desulfatesaztreonam ethyl ester

Picture of Aztreonam Open-ring desulfatesaztreonam ethyl ester
CAT No: VS-A112015
CAS No: N/A
Mol.F.: C15H23N5O6S
Mol.Wt.: 401.4

Aztreonam Impurity 1

Picture of Aztreonam Impurity 1
CAT No: VS-A112016
CAS No: N/A
Mol.F.: C19H29N5O8S2
Mol.Wt.: 519.6

Aztreonam Impurity 2

Picture of Aztreonam Impurity 2
CAT No: VS-A112017
CAS No: N/A
Mol.F.: C15H21N5O8S2
Mol.Wt.: 463.5

Aztreonam Impurity 3

Picture of Aztreonam Impurity 3
CAT No: VS-A112018
CAS No: 2195336-17-3
Mol.F.: C4H10N2O5S
Mol.Wt.: 198.2

Aztreonam Impurity 4

Picture of Aztreonam Impurity 4
CAT No: VS-A112019
CAS No: 80999-51-5
Mol.F.: C4H10N2O2
Mol.Wt.: 118.1